Internationell Hundutställning Växjö 2016-11-05

Domare / Judge: Stefan Sinko, Slovenien

Unghundsklass / Intermediate class

Placering / Rank

Excellent

Konkurensklass / the competitive position Class

4:a / 4th

Bedömning / Assessment:

23 månader. Välutvecklat huvud i förhållande till kroppen. Korrekt bett. Elegant hals. Bra överlinje. Kan vara något kortare i kroppen. Bra bakparti. Rör sig bra.

23 month. Well developed head in proportion to the body. Bite correct. Elegant neck. Good topline. Could be slightly shorter in body. Good hindquters. Moved good.

BKK:s Utställning Blekingemästaren 2016-10-23

Domare/Judge: Ingrid Lundkvist

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

1:a plats med HP/1st with HP

KK/Competition:

3:a / 3rd

Bedömning/Assessment:

 

Hanhund av utmärkt typ. Vackert huvud och uttryck. Bra könsprägel. Välburen hals. Bra framställ. Djup bröstkorg av god längd. Välvinklat bakställ. Bra kors och svansansättning. Fin pälsstruktur. Rör sig med god aktion runtom. Trevligt temperament. Rastypiskt.

Males of excellent type. Beautiful head and expression. Good sexual characteristics. Well carried neck. Good petitioners. Deep chest of good length. Well angulated hindquarters. Good cross and tail. Nice coat structure. Moves with good action all around. Nice temperament. Typical for the breed.

 

Cocker Show Asarum 2016-09-17

Domare/Judge: Tina Beswick, England

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

5:te plats/5th place

KK/Competition:

Oplacerad/Unplaced

Bedömning/Assessment:

Trevligt maskulint huvud. Strama ögon. Bra front och ben. Skulle vilja ha en tätare tass. Bra revben. Välvinklad bak. Bra överlinje och svans placering. Rör sig bra.

Nice masculine head. Tight eye. Good front and bone. Would like a tighter foot. Good ribs. Well angulated rear. Good topline and tailset. Mowed well.

Öland Nationella Utställning 2016-09-03

Domare/Judge: Cindy Pettersson

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

Very Good

KK/Competition:

4:de plats/4th place

Bedömning/Assessment:

Mycket god typ. Byggd på lite längre linjer. Långt balanserat huvud. Bra ögon. Underkäken kunde vara bredare. Vrider ut framtassarna. God hals. Utmärkt skuldra. Bra bröstkorg i djup och längd. Utmärkta vinklar. Ännu lite ostadig i fronten. Bär sin svans högt.

Very good type. Built on a little longer lines. Long balanced head. Good eye. The lower jaw could be wider. Turns out forefeet. Good neck. Excellent shoulder. Good chest in depth and length. Excellent angles. Still a little groggy in the front. Carries his tail high.

 

Tvååker Internationella Utställning 2016-07-09

Domare/Judge: Pillement-Heijden T

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

Very Good

KK/Competition:

4:de plats/4th place

Bedömning/Assessment:

19 månader. Svart och vitt med det mest underbara huvudet. Fyrkantig muskler . Kunde vara lite torrare. Trevlig mjukt uttryck. Bra bett. Föredrar en lite bättre vinklar fram och kortare länd. Behöver utveckla sina revben. Bra päls. Välplacerade svans. Rör sig med massor av temperament. Glad. Välpresenterad.

19 months. Black and white with the most gorgeous head. Square muzzle. Could be a little dryer. Nice soft expression. Good bite. Prefer a little better angulation in front  and shorter lain. Needs to develop his ribs. Nice coat. Well-placed tail. Moves with lots of temperament. Merry. Well-presented.

Tvååker Nationella Utställning

Domare/Judge: Guillamon Gascunana

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

Very Good

Bedömning/Assessment:

Maskulint huvud. Härliga ögonfärger och mask. Korrekt ben och fötter. Positiv inställning i ringen. Han bör ha längre ben.

Masculine head. Lovely eye colors and masque. Correct bone and feet. Positive attitude in the ring. He should have long legs.

Hässleholm 2016-0522

Domare/Judge: Kari Haave

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

Very Good

KK/Competition: 4:de plats/4th place

Bedömning/Assessment:

Hane under utveckling. Ännu något ofärdig i kroppen. Något smalt huvud sin behövs tid att fylla i. Önskas mer vinklar fram. Något långsträckt i kroppen. Välvinklat starkt bakställ. Något kort kors och hög svans. Fin pälskvalitet. Härligt temperament. Vackert Cocker uttryck, men behöver mer tid.

Male under development. An even cripple the body. Somewhat narrow head its needed time to fill in. If you want more front angles. Slightly elongated in the body. Well angulated highly angulated. Slightly short croup, high tail. Nice coat quality. Lovely temperament. Beautiful Cocker expression, but need more time.

Nybro Brukshundsklubb

Domare/Judge: Christoffer Beckman

Juniorklass/Junior class

Placering/Rank:

1:a plats/First place

Bedömning/Assessment:

17 månader maskulin hane. Fina ögon. Välansatta örion. Ok över- och underlinje. Dock något lång i länden. Utmärkt förbröst och bröstdjup. Utmärkta vinklar rund om. Utmärkt päls och färg. Utmärkt temperament. Mycket välvisad.

17 months masculine male. Pretty eyes. Well placed Orion. Ok top and bottom line. However, somewhat long in loin. Excellent forechest and depth of chest. Excellent angels round about. Excellent coat and color. Excellent temperament. Very well shown.

Moheda 2016-03-06

Domare/Judge: Jan-Erik Ek

Juniorklass/Junior class

Placering/Rank:

Excellent

KK/Competition: 3:dje plats/3:d place

Bedömning/Assessment:

Trevligt uttryck. Väl ansatta öron. Bra hals och goda vinklar fram. Bra ben och tassar. Stark rygg. Något lång i länden. Goda vinklar bar. Rör sig och visar sig bra.

Good expression. Well set ears. Good neck and good angulation. Good legs and paws. Strong back. Slightly long in loin. Good angles bar. Moves and shows well.

Moheda 2015-12-26

Domare/Judge: Marie Callert

Juniorklass/Junior class

Placering/Rank:

KK/Competition: 1:a plats/1 place

HP

Bhkl: 3:dje plats /3rd place

Bedömning/Assessment:

1 år. Makulin hane. Bra huvud och uttryck. Fina ögon. Bra hals  Något svag i rygg och en aning lång i länden. Bra bröstkorg. Utmärkt förbröst. Goda vinklar bak. Något rak överarm. Rör sig med ett bra steg i bak. Något kort och högt i framsteg. Ganska bra päls. Härligt temperament.

1 year. Masculine male. Good head and expression. Pretty eyes. Good neck slightly weak in the back and a little long in loin. Good chest. Excellent chest. Good angles behind. Slightly straight upper arm. Moves with a good step in the rear. Something short and high in progress. Pretty good coat. Lovely temperament.

 

 

Blekinge Mästaren 2015-10-18

Domare/Judge: Jonas Öhrn

Juniorklass/Junior class

Placering/Rank:

2:a plats/2nd place

HP

KK/Competition:

3:dje plats/3rd place

Bedömning/Assessment:

Vacker 11 månaders hane med ett stillsamt uttryck. Korrekt bett. Mycket vackra mörka ögon likt bottenlösa brunnar. Välansatta öron. Korrekt vinklad fram. Bra förbröst. Tillräckliga vinklar bak. Bra rörelser fram och bak och från sidan. Välpresenterad.

Beautiful 11-month male with a tranquil expression. Correct bite. Very beautiful dark eyes like bottomless wells. Well placed ears. Correct angulation in front. Good front. Sufficient angulation behind. Good movement in front and back and side. Well presented.

 

 

Cocker Show i Asarum 2015-09-19

Domare/Judge: Sara Amos-Jones GB

Juniorklass/Junior class

Placering/Rank:

1:a plats/1st place

BIS Reserv / BIS Reserved

Bedömning/Assessment:

Vänligt uttryck. Snäva mörka ögon. Skulle föredra ett något kortare nosparti. Bra förbröst & överarm. Välvinklad. Fina rörelser. Bra topline.

Kind expression. Tight dark eye. Would prefer a slightly shorter muzzle. Good forechest & upperarm. Well angulated. Sound mover. Well topline.

Nationell utställning Öland 2015-09-06

Domare/Judge: Birthe Scheel DK

Juniorklass/Junior class

Placering/Rank:

Excellent

1:a plats/1st place

Bedömning/Assessment:

9 månader. Välutvecklad för åldern. Bra maskulint huvud och uttryck. Korrekt bett. Välansatta öron. Bra längd på halsen. Bra frontparti och överlinje. Kunde vara aningen kortare i kroppen. Välvinklad bak. Välansatt svans. Fria parallella rörelser. Bra färg, päls och temprament.

9 months. Well developed for age. Good masculine head and expression. Correct bite. Well placed ears. Good length on the neck. Good front end and over the line. Could be slightly shorter in the body. Angulated rear. Well set tail. Free parallel movements. Good color, coat and temperament.

Internationell Utställning Ronneby 2015-08-09

Domare/Judge: Aase Jakobsen NO

Valpklass/Puppy class 6-9 mån

Placering/Rank:

3:dje plats/3rd place

HP

Bedömning/Assessment:

8 månader gammal. Särdeles lovande valp. Bra huvud. Bra tillbaka lagd skuldra. Ok vinklar bak. God benstomme och tassar. Rör sig med gott steg. Trevligt temperament. Välvisad.

8 months old. Particularly promising puppy. Good head. Good laid back shoulder. Ok angles behind. Good bones and paws. Moves with good step. Nice temperament. Well shown.

Ölands Brukshunds Klubb 2015-07-18

Domare/Judge: Samuel Carlid

Valpklass/Puppy class 6-9 mån

Placering/Rank:

1:a plats/1st place

HP

BIM/BOS

Bedömning/Assessment:

8 månaders hane. Fin könsprägel. Fin skalle. Bra nosparti. Läpparna får ej bli tyngre. Välansatta öron och bra längd. Bra hals och överlinje. Välansatt svans. Något brant i skuldran. Välvinklad. Rör sig väl från sidan. Något trång bak. Bra päls och temperament.

8 months male. Fine sexual characteristics. Fine skull. Good muzzle. The lips should not be heavier. Well placed ears and good length. Good neck and topline. Well set tail. Slightly steep in the shoulder. Angulated. Moves well from the side. Slightly cramped rear. Good coat and temperament.

Tvååker Int Utställning 2015-07-10

Domare/Judge: Börje Johansson

Valpklass/Puppy class 6-9 mån

Anmälda i klassenEntered in the class 4 

Placering/Rank:

3:dje plats/3rd place

Bedömning/Assessment:

Maskulin valp. Bra huvud form.Tillräckligt markerat stop. Vackra ögon. Tillräcklig hals. Något framskjuten skuldra. Välvinklad överarm. Bra överarm. Bra överlinje, men lång i sitt länd parti. Något kort has. Harmoniska vinklar. Rör sig med ett fint steg. Trivs i ringen.

Masculine puppy. Good head form.Tillräckligt pronounced stop. Beautiful eyes. Sufficient neck. Slightly prominent shoulder. Angulated upper arm. Good upper arm. Good topline, but long in their country party. Anything short hock. Harmonious angles. Moves with a fine step. The enjoyment of the ring.

 

 

Hässleholms Internationella utställning 2015-05-16

Domare/Judge: Dan Ericsson

Placering/Rank:

2:a plats/2nd place

Bedömning/Assessment;

6 mån hanvalp. Maskulin. Utmärkt benstomme. Bra kropp. Lång i länden. Utmärkt bakställ. Fint uttryck. Plant stop. Ok päls för åldern. Trevligt temperament.

 6 month male puppy. Masculine. Excellent bone. Good body. Long in loin. Excellent hindquarters. Nice expression. Plant stop. Ok coat for age. Nice temperament.

Nybro Brukshundsklubb 2015-05-10

Domare: Carina Melanoz

Valpklass 4 - 6 månader

Placering:

1:a med HP

BIM

Mycket lovande valp.
Bra kropp för åldern.
Bra topline för åldern.
Härliga rörelser för åldern.
Glad valp.

Very promising puppy.
Good body for his age.
Good topline for her age.
Beautiful movements of the age.
Happy puppy.