Denridge Balder
"Sixten"
SE36756/2013
2016-01-05 Distichiasis
2015-01-02 Optigen PRA-prcd DNA-testad anlagsb. B
2014-12-08 ED ua (0)
2014-12-08 HD grad A
2013-06-24 Familjär nefropati (FN), hereditärt fri