Denridge Balder

4. sep, 2017

Domare / Judge: Filip Johnsson, Sverige

Öppen klass / Open class

Placering / Rank:

Excellent

Konkurensklass/Competitive Class

4:a/4th

Bedömning / Assessment:

Maskulin. Huvud som skulle önskas ädlare. Tillräcklig hals. Utmärkt rygglinje. Tillräckliga vinklar fram och bak. Välutvecklad kropp. Bra benstomme. Utmärkt päls. Utmärkta rörelser.

Masculine. Head that would be desired to be precious. Sufficient neck. Excellent backline. Sufficient angles front and back. Well developed body. Good bones. Excellent fur. Excellent movements.

 

20. aug, 2017

Domare / Judge: Christina Daniels, Sverige

Öppen klass / Open class

Placering / Rank

Very Good

Bedömning / Assessment:

Lågställd substansfull hane. Väl grov i sin bakskalle och kind. Utmärkt päls. Trevligt temperament. Rör sig med lite snabba steg.

Low-key substantive male. Well rough in his back and cheek. Excellent coat. Nice temperament. Moves with some quick steps.

 

25. maj, 2017

Domare / Judge: Jeanette Balkan, Danmark

Öppen klass / Open class

Placering / Rank

Very Good

Bedömning / Assessment:

4 år, utmärkt typ, maskulint huvud, välanssatta öron och härliga ögon, en aning kort hals, stark rygg, välansatt svans, bra djup på bröstkorg, som kunde vara längre, accepabla vinklar fram, bättre bak, bra steg, fint temperament, bra hals.

4 years old, excellent type, masculine head, good-looking ears and lovely eyes, a little short neck, strong back, well-groomed tail, good depths on the chest, which could be longer, acceptable angles, better back, good step, fine temper throat.

8. nov, 2016

Domare / Judge: Stefan Sinko, Slovenien

Öppen klass / Open class

Placering / Rank

Excellent

Konkurensklass / the competitive position Class

2:a

CK

Bhkl / Best male

Oplacerad / Unplaced

Bedömning / Assessment:

3 år gammal. Trevlig typ. Huvud med bra bett. Bra kroppsproportioner. Fin hals och överlinje. Fin svansansättning. Bra päls. Utmärkt typ av rörelse.

3 years old. Nice type. Head with good bite. Good body proportion. Nice neck and topline. Nice tailset and carriage. Good coat condition. Excellent type of movement.

27. okt, 2016

Domare/Judge: Ingrid Lundkvist

Unghundsklass/Intermediate class

Placering/Rank:

2:a plats /2nd

Bedömning/Assessment:

 

3-års hane av den grövre typen. Väl mejslat huvud. Väl utfyllt käkparti. Väl anlagd skuldra. God överarm. Passande benstomme. Bröstkorg av god längd och form. Låga hasor. God knävinkel. Bra pälsstruktur. Välver i ryggen något i rörelse. Mycket trevligt temperament.

3-year male of the coarser type. Well chiselled head. Well padded jaw. Well laid shoulder. Good upper arm. Suitable bone. Chest of good length and shape. Low hocks. Good knee angle. Good coat texture. Vault in the back slightly moving. Very nice temperament.