4. sep, 2017

Nationell Utställning Böda 2017-09-03

Domare / Judge: Filip Johnsson, Sverige

Öppen klass / Open class

Placering / Rank:

Excellent

Konkurensklass/Competitive Class

4:a/4th

Bedömning / Assessment:

Maskulin. Huvud som skulle önskas ädlare. Tillräcklig hals. Utmärkt rygglinje. Tillräckliga vinklar fram och bak. Välutvecklad kropp. Bra benstomme. Utmärkt päls. Utmärkta rörelser.

Masculine. Head that would be desired to be precious. Sufficient neck. Excellent backline. Sufficient angles front and back. Well developed body. Good bones. Excellent fur. Excellent movements.