10. sep, 2016

Öland Nationella Utställning 2016-09-03

Domare/Judge: Cindy Pettersson

Öppen klass/Open class 

Placering/Rank:

Very Good

Bedömning/Assessment:

Utmärkt typ. Kunde ha lite mer elegans över hals och manke. Välbalanserat huvud. Bra bett. Fina läppar. Bra ögon. Ännu outvecklad i förbröst vilket gör att armbågarna åker ut och tassarna in. Bra bröstkorg och djup, men saknar volym. Bra vinklar bak. Lite högt buren svans.

Excellent type. Could have a little more elegance over the neck and withers. Well balanced head. Good bite. Nice lips. Good eye. Still undeveloped in the chest causing the elbows go out and paws into. Good chest and deep, but lacks volume. Good angulation behind. A little high carried tail.