21. aug, 2016

Ronneby Nationella Utställning 2016-08-14

Domare/Judge: Tschokkinen Jetta

Öppen klass/Open class 

Placering/Rank:

Very Good

Konkurensklass/Competition class

4:a plats/4th place

Bedömning/Assessment:

3 år. Bra proportioner och storlek. Maskulint huvud med bra ögon och bett. Längre hals önskas. Knappt förbröst. Lite smal bröstkorg. Välvinklad bak. Rör sig med lite korta steg. Vacker päls.

3 years. Good proportions and size. Masculine head with good eyes and bite. Longer neck desired. Barely chest. A little narrow chest. Angulated rear. Moves with little short steps. Beautiful coat.