6. jun, 2016

Moheda 2016-03-06

Domare/Judge: Jan-Erik Ek

Öppen klass/Open class 

Placering/Rank:

Very Good

Bedömning/Assessment:

Välvisad hanhund som är 3 år, men inte fördig för klassen. Skulle önska bättre välvning i bröstkorgen och han ger ett något långt intryck. Könspräglat huvud. Bra pälskvalité. Lediga rörelser. Utmärkt temperament.

Well shown males 3 years old, but not fördig of the class. Would like better camber in the chest and he gives a somewhat long impression. Gender Embossed head. Good coat quality. Available movements. Excellent temperament.