7. sep, 2015

Nationell Utställning Öland 2015-09-06

 

Domare/Judge: Birthe Scheel

 

Öppen klass/ Open class

 

Placering/Rank:

 

Excellent

Oplacerad/ Unplaced

 

Bedömning/Assessment:

2 år. Maskulin hane. Kunde vara lite finare mejslad i sin skalle. Mörka ögon. Korrekt bett. Välansatta öron. Passande lång hals. Ganska bra frontparti. Bra överlinje. Önskas lite mer kompakt i kroppen. Välvinklad bak. Välansatt svans. Fria parallella rörelser. Bra päls och temprament.

2 years. Masculine male. Could be a little finer chiseled in his skull. Dark eyes. Correct bite. Well placed ears. Suitable long neck. Quite good front end. Good topline. Want some more compact in the body. Angulated rear. Well set tail. Free parallel movements. Good coat and temperament.