Hälsoprogram

Som uppfödare följer jag  Cocker Spaniel Klubbens rekomenderade hälsoprogram och ögonpolicy. I och med att jag gör detta så följer jag också SKKs hälsoprogram och uppfödarregler.

Cocker Spaniel klubben (CSK) rekommenderar i deras hälsoprogram:

  • HD – röntgen
  • Ögonlysning vartannat år
  • DNA test på PRA-prcd
  • Gärna ett DNA test på FN

Alla mina avelsdjur följer CSKs hälsoprogram.

Jag är väldigt noga med att ögonlysa alla hundarna innan parning. Är de ögonlysta inom ett år innan parningen gör jag inte om ögonlysningen. Intyget jag får av veterinären är giltigt ett år från den dagen de ögonlystes. 

Mina hundar har även röntgat armbågarna.

Samtliga resultat hittar du i SKKs Avelsdata och på hundarnas sidor.

Valpar som visas på Köpahund.se uppfyller kraven för registrering enligt SKK.

Jag har även tillstånd från länsstyrelsen att få ha fem valpkullar per år till försäljning. Får även ha tio egna hundar i min kennel.