11. nov, 2017

Nybro Brukshundsklubb 2017-09-30

Domare / Judge: Karin Sjöholm Östlund

Öppen klass / Open class

Placering / Rank:

2:a/2nd

Bedömning / Assessment:

7-årig maskulin hane. Mörka fina ögon. Saxbett. Kunde ha bättre överlinje. Något lång i länden. Bra djup i bröstkorgen. Tillräckligt vinklad bak och fram. Kunde ha bättre påskjut och vara starkare i armbågarna. Vågig päls. Utmärkt temperament.

7 year old masculine male. Dark nice eyes. Scissor bite. A little long in lane. Good depth in the chest. Adequatley angled bank and front. Could be better overrun and be stronger in the elbows. Wavy coat.  Excellent temperament.