Ridgewaters Howard-Bellamy

11. nov, 2017

Domare / Judge: Karin Sjöholm Östlund

Öppen klass / Open class

Placering / Rank:

2:a/2nd

Bedömning / Assessment:

7-årig maskulin hane. Mörka fina ögon. Saxbett. Kunde ha bättre överlinje. Något lång i länden. Bra djup i bröstkorgen. Tillräckligt vinklad bak och fram. Kunde ha bättre påskjut och vara starkare i armbågarna. Vågig päls. Utmärkt temperament.

7 year old masculine male. Dark nice eyes. Scissor bite. A little long in lane. Good depth in the chest. Adequatley angled bank and front. Could be better overrun and be stronger in the elbows. Wavy coat.  Excellent temperament.

11. nov, 2017

Domare / Judge: Filip Samantha Whiting, England

Öppen klass / Open class

Placering / Rank:

Oplacerad/Unplaced

Bedömning / Assessment:

Maskulin huvud. Mörka täta ögon. Öronen sitter bra på huvudet. Axelplacering ok. Täta armbågar. Väl inställda ryggribben. Lite längre i länden. Välvänt skifta. Bra muskelbaksida. Rör sig bra. Behåller topline.

Maskulin head. Dark tight eye. Ears set well on head. Shoulder placement ok. Tight elbows. Well set back ribs. Slightly longer in lain. Well toned shifle. Good muscle back end. Moved well. Keeping toppline.

4. sep, 2017

Domare / Judge: Filip Johnsson, Sverige

Öppen klass / Open class

Placering / Rank:

Excellent

Konkurensklass/Competitive Class

3:a/3rd

Bedömning / Assessment:

Maskulint ädelt huvud med härligt uttryck. Tillräcklig hals. Utmärkt rygglinje. Utmärkta vinklar fram och bak. Välutvecklad kropp som skulle vara något kortare. Utmärkta rörelser.

Masculine noble head with lovely expression. Sufficient neck. Excellent backline. Excellent angles front and back. Well developed body that would be slightly shorter. Excellent movements.

20. aug, 2017

Domare / Judge: Christina Daniels, Sverige

Öppen klass / Open class

Placering / Rank

Excellent

Konkurensklass/Competitive Class

Oplacerad/Unplaced

Bedömning / Assessment:

7-årig hane.  Något  lågställd. Mycket vackert huvud och uttryck. Utmärkt hals och överlinje. Lång i länden, men fin rastyp. Rör sig bra. Fint cocker temperament. Bra steglängd.

7-year-old male. Something low Very beautiful head and expression. Excellent neck and top. Long in the lane, but nice breed type. Moving well. Nice cocker temperament. Good step length.

8. sep, 2014

Domare: Janice Beever GB

Placering Öppenklass

2:a 

HP

Bedömning:

Very happy cocker! Well muscled. Tail never stops wagging. Good front & good back angulation. Beautiful presented. Nice type.